Fosfaatrechten voor intensief melkveebedrijf snel te duur

Bijna de helft van de melkveebedrijven met meer dan 25.000 kilo melk per hectare verdient de aankoop van een fosfaatrecht van € 129 tot € 157 per kilo niet binnen vijf jaar terug.
Dat blijkt uit een analyse door accountantskantoor Flynth in samenwerking met Melkvee100Plus. De laagste maximaal te betalen prijs per recht is bij een productie van 7.000 kilo per koe; de hoogste prijs wordt gezien bij een productie van 10.500 kilo. Dat is gebaseerd op een saldo per kilo melk van minder dan 20 cent per kilo dat deze bedrijven realiseren.

Minimaal € 161 tot € 199 betalen
Bij circa 40% van de melkveebedrijven met 22.500 tot 25.000 kilo per hectare mag een fosfaatrecht dat bedrag kosten. Over alle bedrijven heen is een dergelijk prijsniveau voor circa 17% van de bedrijven haalbaar. Zo’n 30% van de veehouders realiseert een saldo van minimaal 25 cent per kilo melk. Deze groep kan bij dat saldo minimaal € 161 tot € 199 voor een kilo fosfaatrecht betalen.

Nauwelijks handel in fosfaatrechten
Momenteel is er nauwelijks handel in fosfaatrechten, maar de transacties schommelen de laatste maanden tussen de € 135 en € 140 per volledig benutbaar recht. Een groot deel van 2019 lagen de prijzen boven de € 150 per fosfaatrecht. De duurste rechten zijn in 2018 voor meer dan € 270 van eigenaar gewisseld.

Minimale marge
Andersom is ook de minimale marge te bepalen waarbij het aankopen van rechten uit kan. Stel dat een fosfaatrecht € 140 per kilo kost, dan is dat € 7.420 per koe (inclusief jongvee). De jaarkosten hiervan zijn € 1.707 in het eerste jaar en € 1.595 over de gemiddelde periode. Per kilo melk is dat respectievelijk 19 cent en 17,7 cent. Bedrijven met een lager saldo verdienen de investering van € 140 dus niet in vijf jaar terug.

Grote verschillen
Hans Scholte, sectorleider melkvee bij Flynth, ziet in de cijfers dat terugverdientijden van vijf jaar bij de huidige prijzen voor een deel van de bedrijven wel mogelijk is. “Ook voor banken is dat belangrijk om de financiering binnen die termijn terug te betalen.” Hij benadrukt dat er tussen bedrijven uit dezelfde intensiteitscategorie grote verschillen bestaan in saldo per kilo melk. Dat wordt met name veroorzaakt door toegerekende kosten voor voer, vee en mestafvoer. “Dat maakt ook de verschillen groot in ruimte om te investeren in fosfaatrechten.”
Fosfaatrechten voor intensief melkveebedrijf snel te duur
Auteur: René Stevens
Bron: Foodagribusiness.nl
Publicatie: 31-07-2020