In 2019 bleef voor miljoenen kilo’s fosfaatruimte onbenut

In 2019 was de fosfaatruimte op Nederlandse landbouwgrond bijna 8 miljoen kilo kleiner dan maximaal mogelijk zou zijn geweest, wanneer gegevens van de fosfaattoestand waren vastgelegd in de Gecombineerde Opgave. Dat blijkt uit berekeningen van Boerderij op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Eurofins Agro.
Van ruim 700.000 hectare landbouwgrond was in 2019 geen fosfaattoestand bekend. Deze grond wordt dan automatisch ingedeeld in grond met ‘fosfaattoestand hoog’ en daarvoor geldt de laagste fosfaatgebruiksnorm.

Een deel van het areaal ‘hoog’ heeft ook echt een hoog fosfaatgehalte volgens grondmonsters, maar bij ruim de helft van de 700.000 hectare blijkt op basis van bodemmonsters in een lagere fosfaatklasse ingedeeld te kunnen worden. In 2019 had op die percelen minimaal 10 kilo extra aan fosfaat aangewend kunnen worden bij een correcte registratie.

Het potentiële voordeel van een juiste registratie in de Gecombineerde Opgave in 2020 is nog groter. Op bouwland kan het 20 kilo fosfaat per hectare schelen en op grasland is het mogelijke voordeel 15 kilo fosfaat per hectare. Dat komt door de aanscherping van de gebruiksnorm op grond met fosfaattoestand hoog in 2020 en volgende jaren.
Bron: Boerderij, 07/07/2020
Publicatie: 08-07-2020