NVWA steekt meer tijd in complexe onderzoeken bij handhaving van mestbeleid

In 2019 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de handhaving van het mestbeleid circa 13.000 uur besteed aan het Fraude en Expertise Knooppunt en opsporingsonderzoeken. Deze complexe onderzoeken en controles hebben geleid tot een hoger aantal processen verbaal en rapporten van bevindingen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief als toelichting bij de Rapportage Nederlands mestbeleid 2019 die ze naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.
In 2019 was de versterkte handhavingsstrategie mest volledig geïmplementeerd. Bij deze strategie wordt op een risicogerichte manier ingezet op controle en handhaving in de regio's de Peel, Gelderse Vallei en Twente en op intermediairs en bedrijven met covergisters. In 2019 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) extra administratieve controles uitgevoerd die met name gericht waren op intermediairs.

In 2019 was er een lichte daling van het aantal fysieke controles dat de NVWA uitvoerde ten opzichte van 2018. Wat niet meteen zichtbaar is in de inspectieaantallen maar wel belangrijk en noodzakelijk is voor de opsporing van overtreders is de inzet van de NVWA voor complexe onderzoeken, stelt Schouten. Die inzet blijkt uit de circa 13.000 uur die in 2019 besteed zijn aan het Fraude en Expertise Knooppunt en opsporingsonderzoeken. Daarbij hebben deze onderzoeken en controles geleid tot een hoger aantal processen verbaal en rapporten van bevindingen, waaruit blijkt dat de risicogerichte selectie van bedrijven zijn vruchten afwerpt.

De implementatie van versterkte handhavingsstrategie in 2020 loopt volgens plan, stelt Schouten. Ten aanzien van de gebiedsgerichte aanpak zijn in 2020 zijn in alle drie de risicogebieden door RVO.nl en NVWA gezamenlijk met het Openbaar Ministerie, politie, waterschappen en omgevingsdiensten risicoanalyses gemaakt en zijn inspecties gedaan, of worden die uitgevoerd zodra de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19-virus dit mogelijk maken. In het afgelopen voorjaar is ingezet op administratieve controles.

De Rapportage Nederlands mestbeleid 2019 is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Bron: Ministerie van LNV, 30/06/2020
Publicatie: 30-06-2020