Droogte van 2018 zorgde voor hoger nitraatgehalte in het grondwater

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie 2018' naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Door de droogte van 2018 zijn de nitraatconcentraties in het grondwater gestegen, maar er is geen sprake van een trendbreuk, stelt de minister.
Bij derogatiebedrijven is er door het efficiëntere gebruik van stikstof, sinds 2006 minder nitraat in het grondwater terechtgekomen. Vanaf 2015 lag de gemiddelde nitraatconcentratie van derogatiebedrijven in alle regio’s onder normwaarde 50 milligram per liter van de Europese Nitraatrichtlijn. Door de droogte van 2018 zijn de nitraatconcentraties in alle regio’s gestegen, waarbij alleen in de lössregio de gemiddelde concentratie boven de 50 milligram per liter kwam.

Er is vooralsnog geen sprake van een trendbreuk, stelt Schouten. In de zandregio en in de lössregio vertonen de concentraties ondanks de stijgingen van het laatste jaar nog een dalende trend over de hele meetperiode bezien. De droogte heeft geleid tot verminderde gewasproductie met een hoger stikstofbodemoverschot tot gevolg, waardoor de nitraatuitspoeling heeft kunnen toenemen.

Daarnaast heeft de droogte geleid tot verminderde denitrificatie, indamping van het bodemvocht, en beperkte verdunning door een gering neerslagoverschot in de winter van 2018-2019, waardoor de nitraatconcentraties zijn gestegen.

Het rapport Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie 2018 is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Bron: Ministerie van LNV, 30/06/2020
Publicatie: 30-06-2020