Stikstof- en fosfaatuitscheiding via dierlijke mest nam in 2019 af

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8%. De fosfaatuitscheiding nam met 4,0% af. De daling hangt samen met de krimp van de veestapel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.
De stikstofuitscheiding in dierlijke mest is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 13,9 miljoen kilogram afgenomen naar 489,7 miljoen kilo. Dat is onder het vastgestelde stikstofplafond van 504,4 miljoen kilogram. De fosfaatuitscheiding daalde met 6,5 miljoen kilogram naar 155,5 miljoen kilogram en blijft daarmee ook ruim onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo.

Rundvee
In de melkveesector bedroeg de stikstofuitscheiding vorig jaar 279,7 miljoen kilogram. Dat is 3,5% minder dan in 2018. De stikstofuitscheiding van de melkveehouderij is nu gedaald tot onder het productieplafond van 281,8 miljoen kilogram voor deze sector. Vorig jaar was de fosfaatproductie van de melkveesector 75,5 miljoen kilogram, 4,0% minder dan in 2018. De fosfaatproductie in de melkveesector ligt daarmee ruim onder het fosfaatplafond voor deze sector van 84,9 miljoen kilogram. De stikstofuitscheiding van vleesrundvee kwam vorig jaar op 36,0 miljoen kilo, 1,5 miljoen kilo minder dan in 2018. De fosfaatproductie daalde van 12,1 miljoen naar 10,2 miljoen kilo. De dalingen hangen samen met een lagere uitscheiding door vleeskalveren.

Varkens
De stikstofuitscheiding van de varkenssector daalde in 2019 vergeleken met een jaar eerder met 3,2% naar 93,7 miljoen kilogram. De fosfaatuitscheiding nam met 2,4% af en bedroeg 36,8 miljoen kilogram. Dit hangt samen met de daling van 0,5% van het aantal vleesvarkens en 5,1% van het aantal fokvarkens. Ook zat er over het algemeen minder stikstof en fosfor in het varkensvoer. Het fosfaat en de stikstof die varkens produceren liggen sinds 2016 onder de productieplafonds van 99,1 miljoen kilogram stikstof en 39,7 miljoen kilogram fosfaat.

Pluimvee
Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstof- en fosfaatuitscheiding van legpluimvee in 2019 met respectievelijk 2,0% en 3,9%. De totale stikstofuitscheiding van de pluimveesector bedroeg vorig jaar 56,0 miljoen kilogram. In de pluimveesector geldt een productieplafond van 60,3 miljoen kilogram. Vorig jaar lag de fosfaatproductie van pluimvee met 25,1 miljoen kilogram ook onder het voor de sector vastgestelde plafond van 27,4 miljoen kilogram.

Overig vee
De stikstofuitscheiding van overige dieren nam in 2019 per saldo toe met 1,6 miljoen kilogram stikstof tot 24,3 miljoen kilo door toename van het aantal schapen en geiten en een afname van het aantal nertsen.
Bron: CBS, 30/06/2020
Publicatie: 30-06-2020