Positieve beschikking voor 1.160 projecten bij opstelling SDE+ najaar 2019

Voor de najaarsronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) was een budget van 5 miljard euro beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bij deze openstelling was ruim 9 miljard euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft 7.525 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan hebben 1.160 projecten een positieve beschikking ontvangen.
De projecten die een beschikking hebben gekregen, hebben een totale waarde van 5 miljard euro. Hiervan heeft Zon-PV een aandeel van 986 projecten, dat 35% van het beschikte budget vertegenwoordigt. Daarnaast gaat 27% van de budgetclaim gaat naar de categorie windenergie verdeeld over 100 projecten.

De overige 38% van het budget wordt verdeeld over 11 geothermieprojecten, 40 biomassaprojecten waarbij warmte en elektriciteit wordt geproduceerd, 4 projecten waarbij biomassa wordt omgezet in groen gas en 19 projecten in de categorie zonthermie.
Bron: RVO.nl, 25/06/2020
Publicatie: 26-06-2020