Waterschap moet lozingsvergunning voor RMS Venlo aanscherpen

De rechtbank Limburg heeft in een uitspraak op donderdag 30 april de waterwetvergunning die het waterschap Limburg heeft verleend aan het mestverwerkingsbedrijf RMS Venlo vernietigd. De verleende vergunning werd aangevochten door de organisaties Vereniging Behoud de Parel en de Vereniging Leefmilieu.
RMS Venlo ontving een waterwetvergunning voor het lozen van het afvalwater van een mestverwerkingsinstallatie op het oppervlaktewater. De milieuorganisaties stellen dat er in de verleende vergunning meer en strengere voorschriften moeten worden opgenomen over reststoffen van medicijnen en bestrijdingsmiddelen in het te lozen afvalwater.

Op de zitting is met alle partijen afgesproken na te gaan welke voorschriften er ten aanzien van de lozing van dit soort stoffen kunnen worden opgenomen in de verleende watervergunning. Op basis van de reacties van alle partijen komt de rechtbank tot het oordeel dat er een aanvullend voorschrift in de vorm van een meet-, bemonstering- en analyseverplichting aan de watervergunning moet worden verbonden.

Het beroep van de milieuorganisaties is daarom gegrond en het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking voor zover is nagelaten daaraan een aanvullende eisen te verbinden. De rechtbank voorziet zelf in de zaak door aan de watervergunning een aanvullend voorschrift te verbinden en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde deel van het bestreden besluit.

Meer informatie is te vinden in de uitspraak van de rechtbank Limburg.
Bron: Rechtbank Limburg, 04/06/2020
Publicatie: 05-06-2020