Provincie Limburg stemt in met subsidie voor World Biobased Center Zevenellen

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben dinsdag 2 juni ingestemd met het verlenen van de subsidie aan World Biobased Center Zevenellen voor het project ‘Bio TransitieCentrale Zevenellen’. World Biobased Center Zevenellen is een gezamenlijk initiatief van de bedrijven Van Asten Groep en Schippers.
Het project ‘Bio TransitieCentrale Zevenellen’ is gericht op de productie van energie, meststoffen en water uit biologische reststromen, als graanresten, slib uit de waterzuivering, dierlijke mest en berm- en slootmaaisel. Daarbij worden verschillende technieken toegepast zoals vergisting, scheiding, droging en pyrolyse.
Bron: Provincie Limburg, 03/06/2020
Publicatie: 03-06-2020