VCM organiseert studiemiddag mestverwerking op 24 november in Melle

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM bij het ILVO in Melle een studiemiddag waarin verschillende nieuwe ontwikkelingen binnen de Vlaamse mestverwerkingssector aan bod zullen komen.
Als inleiding wordt eri nzicht gegeven in recente aanpassingen in de Vlaamse wetgeving rond mestverwerking, worden de resultaten van de VCM enquête over de operationele mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen gepresenteerd en wordt het Vlaamse overlegplatform ‘Nutricycle’, recent opgericht om het proces van nutriëntenterugwinning te versnellen, gepresenteerd.

Deze plenaire sessie wordt gevolgd door 3 parallelle sessies over de toepassing van effluent als bron van kalium en water, de toepassing van spuiwater en het terugwinnen van nutriënten uit mest. In deze sessies wordt telkens eerst een stuk theorie en wetgeving toegelicht, al dan niet in kader van een project. Daarna komt er in elke sessie een stuk praktijkervaring aan bod.

Meer informatie is te vinden op de website van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking.
Bron: Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, 28/05/2020
Publicatie: 02-06-2020