Toekomstbestendige stallen

Slimme oplossingen voor duurzame stalconcepten
Naam project: Toekomstbestendige stallen
Korte beschrijving: de veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Slimme technologiën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. De Taskforce gaat in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er reeds beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn. Hierbij twee actiesporen: bestaande stallen 'future proof' maken en het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen
Doorlooptijd: onbekend
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Toekomstbestendige stallen.
Toekomstbestendige stallen
Publicatie: 26-05-2020