Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL)

Boeren en tuinders verder helpen met het toepassen van precisietechnieken
Naam project: Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL)
Korte beschrijving: Precisietechnieken blijken op het akkerbouwbedrijf minder praktijkrijp dan het praktijkrijp waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken. Wageningse experts helpen 16 deelnemers om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw. NPPL heeft als doel: opbrengsten te verhogen, kosten te verlagen, milieubelasting te verminderen en de voedselkwaliteit te verbeteren.
Doorlooptijd: onbekend
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw.
Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL)
Publicatie: 19-05-2020