Onderzoek naar waarde van kunstmestvervanger bij snijmaisteelt

Wageningen University & Research heeft maandag 18 mei een veldproef aangelegd op melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld) om de stikstofwerking van de vloeibare kunstmestvervanger Groene Weide Meststof-mais in de teelt van snijmais te onderzoeken. Het betreft hier een proef met een product uit mestverwerking van Groot Zevert Vergisting uit Beltrum zonder extra zwavel.
Voor het onderzoek zijn proefstroken met verschillende doseringen Groene Weide Meststof en kunstmest bemest. Op deze proefvelden wordt niet alleen de groei van de maïs gevolgd, maar aan het eind van het seizoen wordt aan de hand van gewasmonsters ook de stikstofwerkingscoëfficiënt bepaald.
Bron: Nieuwe Oogst, 18/05/2020
Publicatie: 18-05-2020