Mineral Valley Twente

Onderzoeken van oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa.
Naam project: Mineral Valley Twente
Korte beschrijving: Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. In de proeftuinen wordt gekeken naar de bodemgezondheid en andere toepassingen voor mest en biomassa. Nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw worden direct in de praktijk getest. Het project werkt samen met kennisinstellingen, overheden, bedrijven en agrariërs. De inmiddels 20 proeftuinen zijn ingedeeld in vier thema’s: regionale voedselproductieketen, landbouw en maatschappij, meerwaarde biomassa en klimaat, bodemgezondheid en water. 
Doorlooptijd: vanaf 2019
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Mineral Valley Twente.
Mineral Valley Twente
Publicatie: 30-04-2020