Nutri2Cycle

Het leveren van een essentiële bijdrage aan de circulaire economie door het sluiten van mineralenkringlopen.
Naam project: Nutri2Cycle
Korte beschrijving: Nutri2Cycle creëert belangrijke ontwikkelingen voor een duurzaam en efficiënt beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Het Nutri2Cycle-project zal de huidige Stikstof (N), Fosfor (P) en Koolstof (C) stromen beoordelen door te kijken naar bestaande managementtechnieken in verschillende boerderijen in Europa en de daarmee samenhangende milieuproblemen te analyseren. 
Doorlooptijd: 2018 - 2022
Budget: € 7.05 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: Europees project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Nutri2Cycle.
Nutri2Cycle
Publicatie: 21-04-2020