Bemestingsadvies gras en voedergewassen

De commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft een praktische handleiding gemaakt voor bemesting van voedergewassen.

De adviesbasis is te vinden via deze link.

Naast een algemene leidraad voor bemestingsplannen op de verschillende grondsoorten, bevat de handleiding gerichte adviezen, voor alle belangrijke macro- en micronutriënten, voor de volgende gewassen:

  • de verschillende soorten grasland: met en zonder klaver, blijvend of (her-)inzaai
  • mais
  • granen voor GPS
  • voederbieten en
  • luzerne

De commissie wordt gefinancierd en is samengesteld uit deskundigen uit het bedrijfsleven en de wetenschap.

Bemestingsadvies gras en voedergewassen
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 07-04-2020