Varkenshouder in Deurne investeert in Total Circulair Farm

Binnen het Total Circulair Farm concept van Kamplan worden door een combinatie van mest verwerken, het biologisch zuiveren van de dunne fractie en putten spoelen de emissies teruggedrongen via een aanpak bij de bron. Het stalklimaat verbetert en de omgeving wordt fors minder belast. Er komt 85% minder ammoniak uit de stal en de uitstoot van methaan neemt met 90% af. Ook de geuruitstoot daalt. De innovatie is toe te passen op bestaande bedrijven. Varkenshouder William Meulendijks uit Deurne investeert in het systeem.
In twee keldervakken van het varkensbedrijf wordt verse mest uit een spoelgoot gepompt. Twee vakken erachter dienen als opslag van de waterige fractie na mestscheiding met een centrifuge. De dikke fractie komt op de vloer terecht, die boven het vak met spoelmest moet komen. Sijpelt er mestvocht weg, dan komt dat in de ondergelegen kelder terecht.

Twee silo's dienen voor de zuivering. De waterige fractie wordt eerst in een silo met beluchting gepompt. Via een biologisch proces wordt de mestvloeistof gezuiverd en vervolgens wordt de vloeistof naar de tweede silo gepompt. Daarin vindt gecontroleerd denitrificatie plaats. De geur- en emissieloze vloeistof die daaruit komt, dient als spoelvloeistof voor de stallen en gaat naar de 2 putten achter de silo's. De overtollige biomassa uit de beide zuiveringsstappen wordt via een centrifuge afgevoerd met de dikke fractie. Het overschot aan kaliumrijke vloeistof gaat naar een ander grote silo.
Bron: Nieuwe Oogst, 28/03/2020
Publicatie: 03-04-2020