Nieuw Brabants college wil maximale termijn van 15 jaar in vergunning bij mestverwerking

In het vrijdag 7 juni gepresenteerde bestuursakkoord voor de nieuwe coalitie die de komende jaren het college Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gaat vormen laten de partijen ruimte voor de bouw van een grootschalige mestverwerkingsinstallatie in de haven van Oss. Afgesproken is dat de provincie aan de slag gaat met een plan-MER. Daaruit moet een objectief beeld ontstaan van de beste locaties en groottes van mestverwerkingsinstallaties in Noord-Brabant. De uitkomsten van de plan-MER worden in de loop van volgend jaar verwacht. Verder is afgesproken dat vergunningen voor nieuwe installaties voor 15 jaar gelden. Na die periode moet er verplicht gesaneerd worden.
In Noord-Brabant gaan VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA de komende 4 jaar een coalitie vormen. Zij hebben daarvoor het bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ opgesteld. In het college is Anne-Marie Spierings van D66 opnieuw verantwoordelijk voor de portefeuille Gezondheid, Energie en Landbouw. De portefeuille Natuur, Water en Milieu is voor Rik Grashoff van GroenLinks.
Bron: Provincie Noord-Brabant, 07/06/19 Brabants Dagblad, 08/06/2019
Publicatie: 12-06-2019