Schouten komt eind juni met voortgangsrapportage Versterkte Handhavingsstrategie Mest

Eind juni 2019 zal minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Tweede Kamer en de Europese Commissie een voortgangsrapportage toesturen waarin ook de voortgang van de Versterkte Handhavingsstrategie Mest is opgenomen waar ook het Plan van aanpak mestfraude van de sector onderdeel van is. Dat meldt minister Schouten in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer.
In het Plan van aanpak mestfraude is onder andere gewerkt aan het opstellen van de gedragscode Keurmest die door ondernemers kan worden ondertekend als aanzet op weg naar private borging en het opstellen en ondertekenen van een integriteitsverklaring door bestuurders.

Daarnaast is er najaar 2019 een certificeringsysteem dat privaat wordt geborgd. Door aanpassing in de technologie voor het verantwoorden van mest wordt onrealistische invoer bij mineralenverantwoording tegengegaan en wordt toegewerkt naar real-time verantwoording van mesttransport.

Schouten benadrukt dat het ministerie van LNV niet financieel bijdraagt aan het Plan van aanpak Mestfraude. Wel laat ze aan de Tweede Kamer weten dat zij de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak van de sector nauwgezet volgt en hierover regelmatig bestuurlijk overleg voert met de betrokken partijen.
Bron: Ministerie van LNV, 05/06/2019
Publicatie: 11-06-2019